Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί, και θεωρούνται αποδεκτοί από εσάς. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή, και να τεθούν σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ελέγχετε τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο τακτικά, ώστε να έχετε γνώση όλων των όρων που διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η παρούσα χρήση του δικτυακού τόπου, παρέχεται δωρεάν. Απαγορεύεται η χρήση του δικτυακού τόπου για εμπορικούς λόγους με σκοπό το κέρδος, από άλλες εταιρείες ή ιδιώτες.

Η ομάδα του magirepste.gr, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές σε σχέση με το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η ομάδα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή περιορίσει την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της.

Όλες οι πληροφορίες (email κλπ) που καταγράφονται στο δικτυακό τόπο είναι απόρρητες και δεν χρησιμοποιούνται για κανένα λόγο και σκοπό. Τα δεδομένα που δηλώνετε στην ιστοσελίδα magirepste.gr, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της επικοινωνιακής μας σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

O εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από το σύστημα. Με τη διαγραφή του, αυτομάτως διαγράφονται όλες οι πληροφορίες του, που έχει εισάγει στο σύστημα.

Σε καμιά περίπτωση η ομάδα του magirepste.gr, δεν έχει ευθύνη για αποζημίωση άμεση ή έμμεση, λόγω αδυναμίας ή κακής χρήσης του λογισμικού.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο του magirepste.gr και δεν φέρουν καμία ευθύνη με κανένα τρόπο για το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων. Το magirepste.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου και η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου με δικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη τους προς το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.

Το copyright και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, της πρωτότυπης αρχικής ιδέας, του λογισμικού, ήχου, εικόνας, κειμένου και φωτογραφιών) ανήκουν αποκλειστικά στο δημιουργό του ιστοχώρου. Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με κανέναν τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, έκθεσης ή μετάδοσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του, απαγορεύεται ρητώς.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. H ομάδα του magirepste.gr δεν εγγυάται την φερεγγυότητα των υπηρεσιών ή των διαφημιζομένων επιχειρήσεων σε banners του ιστοχώρου.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.
Τέλος η ομάδα του magirepste.gr αναφέρει ρητώς και κατηγορηματικώς ότι ο παρών Ιστοχώρος δεν αποτελεί Ιστοχώρο διαιτολογίας. Ο μόνος ειδικός και αρμόδιος για θέματα υγείας και διαιτολογίας είναι ο διαιτολόγος σας ή ο ιατρός σας.

Με εκτίμηση,
η ομάδα του magirepste.gr